فارغانات کهن دیار(شهرفارغان)

گویش فارغُنی بلند و سرفرازوم، فارغونومبی آبادونی اِت، تقدیم جونوماَ تَشکِر تا دورونجو،چَکو آو گرمبَر و بوته ت همه وا نوم اخونومابوم آو تو قنات و خوشکت ای دوستابوم شونه تو زلف و بوشکت ای دوستتو ای شیرین تر از شیرین، اکو امرتا از جا واگروم کوهسارت ای دوستخیالوم چون پرستو بال اگی تِنازاسب راه […]

گیاه دارویی

نولوستک درفارغانات معرفی میوه لگجین یا هندوانه وحشی لگجین یا هندوانه وحشی گیاهی است که در طب سنتی برای خواص بیشماری را نام برده است. (نولوستک)  برگ‌ های این گیاه در اوایل بهار جوانه زده و می توان در این فصل از خواص درمانی آن استفاده کرد. نولوستک بوته ایست که درفارغانات به وفور یافت […]

قدمگاه -چراغ سوز

فارغانات هم همراه با دیگر بخش های سرزمین، ایران اسلامی  شیعیان ایران با توسل به ائمه اطهار در محله دفن امام زاده ها محلی پاک و متبرک برای راز نیاز با معبود خود با ابنیه و ساختمان ها با گمبد و معماری بینظیر اسلامی تزئین نموده معمولا در کنار جشمه های آب قنات به رسم […] [...]

فارغان