فرهنگ عروسی،جشن ها

مراسم عروسی در فارغان قدیم، تا7-۳ شبانه‌روز برگزار می‌شود:
 شب سوم مراسم عروسی را «حنابنادان»دزدی یا بی خبر می‌گویند که در آن اقوام داماد گرد هم می‌آیند تا تقسیم کار کنند.
مراسم «هیزم کنی» که به صورت همیاری صورت می‌گیرد، از صبح زود روز اول شروع می‌شود.
 
شب دوم «حنابندان» است که در آن استاد نوازنده(نوازندگان محلی) ساز و  دهل می‌زنند، حنا به خانه عروس می‌برند و عروس و داماد توسط ساقدوش‌ها حنا می‌بندند. این صفحه درحال بارگذاری است
ادامه دارد…………………………

تاریخ کهن -سنگ برجسته -بیستون-گیتا شناسی

سلام

فارغانات

نقش شماره40 تا44 سنگ نبشته بیستون در مورد تارم وفارغان

ونقش سنگ برجسته در تخت جمشید دردست تحقیقات

ومقایسه ان با اسناد ونیاز به اقتباس ورفرنس های متعدد در کتب مختلف

هرودوت و ان توین بین وترجمه بینظیراقای همایون صنعتی زاده که 19 تا 20جلد کتاب مختلف با رعایت مؤسسه فرانکلین برای اولین بار در صنعت نشر ایران حق کپی رایت بین‌المللی را رعایت می‌کرد و برای چاپ ترجمه کتاب‌هایی که انجام می‌داد برگرفته شده .

البته این قوم پری کانی ها (فارغان) در جدول  تقسیم تاریخ فرهنگ قومی هردوتاز جمله لشکر کشی خشایارشاه وگذر از دریایی آدریاتیک وتصرف اتن پری کانی هانقش مهمی ازجمله متستقل بودن این قشون پری کانی ها تاکید شده.

بعد از این اقتباس ها مشاهده وپراکندی انواع سفال انواع ساروج تولید شده فراون ابزارهای نوسنگی مشاهده در تاریخ فارغانات بسیار کهن ودیرینه می باشد

اولین کتاب تاریخی به زبان عربی که نام فارغان خواندم بنام استاد بزرگوار معلم نجیب الدین اختلاط به نقل از صاحب معالم، حسن ابن زید الدین فرزند علی ابن احمد مقلب به جمال الدین درسال959قمری میزیسته است این نویسند ومورخ اهل روستای جبع (جباع) از توابع لبنان می باشد که نوشته است در67 فرسنگی شیراز قراردارد.

بنابراین این قوم در کتب تاریخی هرودوت چندین محل نام برده است .

ساختار طبیعی وگیتاشناسی
(فارغانات،تارم وسیرمند)

دیدگاه ویژ ه زمین شناسی دیرینه در فارغانات (شمال هرمزگان)
از ديدگاه زمين ساخت بزرگ مقياس نيز فارغانات داراي تنوع ساختاري زيادي است. در جنوب غرب بخشي از زون ساختاري زاگرس و زون خرد شده آن و در جنوب بخشي از زون ساختاري مكران را شامل مي‌شود. زون شمالی سيرجان از نواحي غرب شهر بابك تا نزديكي زون گسلي زندان در كهنوج در اين برزن را رخنمون داشته و رشته كوههاي آتش نشاني منطقه به صورت كمربندي با امتداد شمال‌غربي ـ جنوب شرقي بم در آن امتداد مي‌يابد. پلاتفرم پالئوزوئيك ايران مركزي بخش عمده‌اي از شرق و شمال و شمال شرق اين استان را پوشش داده است.

تاریخچة چینه‎ای زاگرس
همة سنگهای زاگرس را می توان به دو گروه پی سنگ دگرگونه پركامبرین و پوشش رسوبی روی پی سنگ تقسیم كرد. اشتوكلین (1968)، مراحل سه گانة زیر را در تكوین حوضة زاگرس مؤثر می داند.
1- مرحلة فلات قاره (پركامبرین پسین – تریاس میانی)2- مرحلة بزرگ ناودیسی (تریاس میانی – پلیوسن)3- مرحلة پس از كوهزایی (پلیوسن – زمان حال)

زمین شناسی منطقه
از نگاه زمین شناسی، خلیج فارس فرونشست زمین ساختی کم ژرفایی است که در زمان ترشیری پیش در حاشیه جنوبی کوه های زاگرس تشکیل شده است. شدیدترین چین حوردگی های زمان پلیو- پلیستوسن، کرانه های شمالی خلیج فارس زاگرس را چین داده ومیزان چین خوردگی ازها که در خشکی های ایران شدید است، با شیب های کمتر به طرف دریا ادامه دارد و به گونه ای که در دریا به هم از10 تا20 درجه می رسد. زمان پلیوپلیستوسن شکل گرفته است. در پایان دوره پلیوسن ، سطح دریا به احتمال حدود 150 متر بالاتر از سطح کنونی بوده است. این سطح در حدود 100000 سال پیش از میلاد مسیح و به تدریج به سطح کنونی رسیده که آثار آن به صورت پادگانه های دریایی و سبخا ، در کرانه های خلیج فارس برجای مانده است.
پيكره‌هاي بزرگ سنگي در اين استان را مي‌توان به دسته‌هاي زير تقسيم نمود:
1- پيكره‌هاي رسوبي كه شامل رسوبات پلاتفرم پالئوزوئيك ـ مزوزوئيك
2- پيكره‌هاي آذرين نفوذي و خروجي دوران‌هاي ترسير و كواترنر كه بخشي از يك زون ماگمايي بزرگتر می باشد. در اين كمربند سنگ هاي آتش‌فشاني كالكوآلكالن، آلكالن و توده‌هاي نفوذي گرانيتوئيدي با سن‌هاي مختلف وجود دارد كه عمدتاً مربوط به ترسير و كواترنر مي‌باشند.
3- پيكره‌هاي دگرگوني دوران پالئوزوئيك كه در يك كمربند با روند شمال غربي ـ چنوب شرقي از کرمان استان هرمزگان پوشش داده است.
4- پيكره‌هاي مافيك و اولترمافيك دوران پالئوزوئيك و مجموعه‌هاي افيوليتي مزوزوئيك و اوائل ترسير كه در مناطق حاجي‌اباد ـ دولت‌آباد ـ فارغانات و مجموعه‌هاي افيوليتي آن در زمين‌شناسي ايران به نام آميزه‌هاي رنگين افيوليتي شهرت دارند.
5- پيكره‌هاي رسوبي دوران چهارم كه عمدتاً دشت‌ها و كوهپايه‌ها و كويرها را تشكيل مي‌دهد كه بيشتر آن را رسوبات آبرفتي تشكيل مي‌دهد.
6- اين استان در طول حيات زمين‌شناسي خويش از پر كامبرين تا كنون بويائي ساختاري بسيار زيادي داشته و هم اكنون از نظرگاه حركات زمين بسيار فعال مي‌باشد.
فیولیت ملانژهای شمال مكران نوار افیولیت ملانژ جنوب و جنوب غرب كرمان این نوار از شمال اسفندقه تا منطقه حاجی آباد به طول تقریبی 360 كیلومتر امتداد دارد. سنگ های این مجموعه شامل انواع اولترابازیك و بازیك تا انواع حد واسط واسیدی است. درناحیه چهار گنبد كه عریض ترین بخش این نوار را تشكیل می دهد، نظم و ترتیب ویژه ای دیده می شود و اساسأ شامل 3 بخش زیر است:
بخش زیرین شامل واحد های رسوبی است و قسمت اعظم آن ماسه سنگ، چرت و آهك به رنگ های مختلف است.
بخش میانی كه در آن تناوبی از سنگ های رسوبی با گدازه های آتشفشانی زیر دریایی دیده می شون.
بخش فوقانی شامل مجموعه ای از سنگ های اولترابازیك و عدسی هایی از آهك های پلاژیك است.
ایا در فارغانات مردم نخستین زندگی میکردند؟
بد نیست زندکی پرماجرای انسان را از نخستین روزهایی که قدم روی زمین گزاشت مورد بررسی قرار دهیم و ببینیم نخستین برخش وجرقه تمدّن از کجا درخشید؟

میلکانی پلی جهت جوی آب-کشاورزی- قدامت بالا در سیرمند

مقدمه
یکجانشینی وشهرآیینی، نظم واقتداردراین برزن که با توانایی ویژه افراد در این حوزه اقتدار و امنیت ساکنین بااستحکامات دژو قلعه‌های متعدد با ابنیه و سلاح درخور دفاع از حوزه نیاز به قلعه، ودژمناسب استفاده از (اسلحه) مربوط به زمان خود نشان ازاقتداروپیشه وری وصنعتی بودن مردم فارغانات هست.
فارغانات با داشتن چشمه‌، قنات و رودخانه‌ وباجمع آوری آب های روان درعهد کهن ودیرین به علم و صنعت کهن در ساخت انواع سد وابست باملات ساروج وسنگ هدایت آب، در دشت‌ها کشت سیفی جات، کاشت مرکبات در کناره کوه با شیب تند، داشت وبرداشت محصولات کشاورزی بستر دادوستد ایجادنموده، این بسترنیاز به ابزار کشاورزی درزمان خودگواه بر بالا بودن رتبه پیشه وری و شهرآیینی وصنعتی ای و برزن استورار بدنبال خواهد داشت.
شاه‌نشینی کهن باستان در این گستره به فرتور کشیده‌.

ایجاد گالری تصاویر

میلکانی

?