گچبری-سرستون- فارغان- معماری

تاریخ گچ ومعدن گچ در فارغانات تاریخ کلی پیدایش گچ به ۱۶۰ تا ۲۰۰ میلیون سال پیش زمانی که دریاها خشک شدند و لایه های سنگ گچی در زیر آن به وجود آمد بازمی گردد. استفاده گچ در فارغانات، بسیار قدیمی هست.   استفاده از گچ در تمدن های کهن زمان از جمله فارغانات دقیق … ادامه خواندن گچبری-سرستون- فارغان- معماری