فارغانات شهرآیینی کهن ایران

خانه‌های دورتادور پشتی و سفره‌های ناهار و شام از این سر تا آن سر اتاق، جایشان را به مبلمان و میز ناهارخوری داده‌اند. حتی اگر هنوز روی زمین نشستن راحت‌تر باشد اما مبلمان در گوشه‌ای از خانه چیده شده است و خانه بدون مبل، خالی به نظر می‌رسد. این تغییر، بر رفت و آمدهایمان نیز اثر گذاشت است، گاهی فقط به تعداد مبلمانی که داریم مهمان دعوت می‌کنیم. ابتدا در این کارگاه مختصری از تاریخچه صندلی را خواهیم گفت و اینکه صندلی کی وارد خانه‌های ما شده و کجای آن قرار گرفته است. با کمک شما سعی می‌کنیم به جایگاه کنونی مبلمان و صندلی دست پیدا کنیم. آیا مبلمان نشانه ثروت است یا وسیله‌ای برای راحت نشستن؟ آیا مبتنی بر متراژ خانه‌مان مبل می‌خریم یا بر اساس سلیقه بازار و دیگران؟ آیا فرش کارکرد پیشین خود را از دست داده است یا برعکس هنوز هم موقع چیدن مبلمان، ابعاد و رنگ فرش را ملاک قرار می‌دهیم

http://www.fargan.ir/2019/07/17/1710/بلاگ/‎(opens in a new tab)