آذین معتضد کیوانی با اجداد ذیل شما هم با ارسال فرم نیاکان خود دراین مکان ثبت فرمائید.

خاندان رئیس غریب شاه بزرگ

پسر رئیس عبدالکریم ‍‍‍‍‍‍‍‍‍- پسررئیس غریبشاه.- پسررئیس رفیع الدینٰ- پسررئیس مشهدی غریبشاه- پسررئیس شکرالله – پسررئیس امان الله – پسررئیس شکرالله- پسررئیس برخوردار -پسررئیس بهروز- پسررئیس احمد- که از ایل وبزن بزرگ درفارغانات(سیرمند،تارم،فین،فارغان) بوده وخدمات زیادی برای حفظ امنیت و ساکنین کوشیده اند.

قبور اجداد انها مطابق شده درسیرمند در فارغان وباغستان و فین مدفون شده اند.

وپدر ناصرخان معتضد طی حکمی از والی شیرازابراهیم خان قوام الملک شیرازی درسال۱۳۰۴شمسی به عنوان ضابط وماموردولت درحفظ انتظامات محال سیرمند.سیاهو.جایین(ر.ک سند شماره دو صفحه۸۸) پس از مرگ صولت السلطان کلانتر تارم وحتی تا منطقه فین گسترش یافته وقلعه حاجی آباد بدستوررئیس عبدالکریم به محمد رضا کیوانی مامور حفظ آن قلعه می شوند .وآخرین فردی بوده که قلعه مزکور به سالخوهای ژاندارمری نیروی ملی کشور عهدار می شوند فارسنامه ناصری چاپ سوم.

و قسمتی از برگرفته ازکتاب شهر سبز حسن عباس درگاهی وتنظیم شجره نامه.برگرفته از بلوک سبعه-ناحیه فارغان.

۱-پسررئیس غریبشاه.- ۲-پسررئیس رفیع الدینٰ- ۳-پسررئیس مشهدی غریبشاه- ۳-پسررئیس شکرالله -۴- پسررئیس امان الله -۵- پسررئیس شکرالله- ۶-پسررئیس برخوردار۷ -پسررئیس بهروز-۸-پسررئیس احمد-

فرزندان رئیس عبدالکریم،ناصرخان،منظر خان،علی رضا خان،سرکارخانم کیوانه

کد خدایان فین

قدیمی‌ترین کدخدایی که مردم از خاطره‌ها و شنیده‌ها به یاد دارند حاج جلال نام داشته که گفته می‌شود فردی ظالم بوده است. اما کدخدایان بعدی که فین را اداره کرده‌اند مردهای قابل احترامی بوده‌اند که حتی امروزه مردم فین به نوادگانشان احترام می‌گذارند. این کدخدایان عبارتند از:

  1. مرحوم کربلایی ابوتراب فرزند مرحوم ابوالقاسم
  1. مرحوم عبدالغفور فرزند کربلایی ابوتراب
  1. مرحوم حاج علی فرزند مرحوم کربلایی ابوتراب
  1. مرحوم آقا باقر
  1. مرحوم آخوند ملامحمد علی که از لار به فین آمد
  1. مرحوم کربلایی سراج امرلله
  1. مرحوم کربلایی خلیل حاج یحیی رضوانی
  1. مرحوم کربلایی بختیار فرزند مرحوم عبدالغفور
  1. مرحوم آقا محمد حاج علی نوه ی کربلایی ابوتراب
  1. مرحوم رییس رسولا پسر رییس شاه غریب
  1. مرحوم محمدعلی خان گراشی
  1. مرحوم مختار ترابی
  1. مرحوم کربلایی ابوطالب فرزند حاج محمد جواد رضوانی
  1. مرحوم حاج رجب
  1. مرحوم غلامحسن نگهبان معروف به دهباشی غلامحسن
  1. مرحوم محمد ابراهیم ترابی فرزند مرحوم مختار ترابی
  1. مرحوم عبدالجبار جوادی فرزند مرحوم کربلایی ابوطالب
  1. مرحوم هاشم معتضد کیوان فرزند رییس رسولا
  1. مرحوم شیخ عبدالرضا معنایی
 1. برگرفته از سایت گردشگری فین