فارغان زمین با گویش فارغُنی فرهنگ وشهرآئینی،

نظرهای خود را بنوسید گویش فرهنگ وادب فارغانات شهر(فارغان)

فارغان زمین شهر نارنگی، ساروج ،آسیاب آبی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.