باشگاه علمدار

  1. برگ زرینی دیگر از “فارغان زمین”، یکی ازعلاقه مندان سلامت جوانان، برای شادی بخشی روان وجسم، جمع ورزش دوستان ونخبه که دسترسی به نشان دادن توانایی خود نداشتند، با ابتکار بیرق ورزشی را بلند کرده، باشگاهی بنام عَلمدار “نظام آباد” از سرزمین زیارت مُورت “حضرت ابوالفضل العباس(ع)” الگو گرفته از آن زیارت مقدس حسین دهقانی نظام آبادی موسس با دستان خالی فقط بر همت ونگاه سلامت جوانان علاقه مند توانست ثابت کند ما میتوانیم این برگ زرین مایه سرافرازی این منطقه هست. تیم “فوتبال علمدار” از فارغان زمین فعالیت خود را شروع واز رنگ لباس تیم هم پرده برداری نمود ورسم شروع بکار نموده

باشگاه- علمدار- نظام آباد سرزمین- کهن (نزمآوآ) به گویش محلی- تکلم می شود-


مجوزتاسیس باشگاه علمدار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.